Om

Jag som driver Kristen idag, heter David Billström. Jag växte upp i en kristen familj och brukade följa med mina föräldrar till kyrkan.

Jag hade en personlig tro på Jesus redan som ung, men i 19-års åldern så fick jag vid ett tillfälle riktigt dåligt samvete och förstod att jag var på väg åt fel håll, djupare in i synden. Upplevelsen skakade om mig och jag såg att jag hade varit så nära kristen tro och utövning, men höll ändå på att gå helt fel med mitt liv. Gud blev mer verklig för mig, jag fick ett starkt medvetande om att Gud är helig och samtidigt blev jag så tacksam för att Gud i sin nåd hade visat mig mitt behov av omvändelse. Jag hade ju varit på väg att missa Jesus, även fast jag gick till kyrkan. Tron på Jesus gick liksom från mitt huvud in i mitt hjärta och blev till hjärtats övertygelse.

Jesus har sedan denna upplevelse varit mitt hjärtas skatt. Det blev naturligt att berätta om honom för andra, först för mina kompisar och sedan för andra. Och det har jag fortsatt med, både i och utanför kyrkobyggnader, hemma i Sverige och i flera andra länder både i Europa och Asien.

Budskapet om Jesus är världens bästa, kraftfullaste och viktigaste budskap och alla människor har rätt att få höra det. Jag har personligen sett hur Jesus med sin kärlek löst människor genom syndernas förlåtelse och med sin kraft botat sjuka och befriat personer som varit betryckta av mörker. Jesus är underbar.