När kristna glömmer evangelium

”Var är nu er saligprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt.” Gal. 4:15

I brevet till Galaterna fick Paulus påminna de troende om evangelium, det glada budskapet om Jesus. Han påminde dem om hur fascinerade och enormt glada de blev när de hörde evangeliet och började tro på Jesus. Det var som att de hade varit villiga att till och med riva ut sina ögon och ge dem till Paulus, för att uttrycka sin glädje och tacksamhet.

Men, med tiden så hade frälsningsglädjen avtagit. Det enkla Jesuslivet hade blivit komplicerat. Det hade smugit in falska bröder och läror i församlingen som ville dra in lärjungarna under lagiskhet.

Lagiskheten lägger betoningen på dig och mig. Allt vi måste göra och definitivt inte göra, för att behaga Gud. Den lagiska människan pendlar mellan stolthet och deppighet. Stolthet, när man lyckats leva så mycket bättre än andra under en period. Deppighet, när man misslyckats på något sätt. Detta pendlande fram och tillbaka kan pågå ända tills man blir en hycklare. En hycklare vet att han håller upp en fasad, men har massa ursäkter och bortförklaringar. 

Men, en frälst människa har fått en ny identitet i Jesus. Och den identiteten leder till en annorlunda livsstil. Jesus säger i Joh. 15 att han är vinträdet och vi som tror är grenarna. Jesus kom inte för att ge oss bara regler, utan han kom för att också ge sig själv till oss. När vi lever med Jesus så flödar hans liv genom oss, precis som vinträdet ger liv till grenarna, vilket producerar frukt. Lagen kräver, men Jesus pekar ut riktningen för våra liv och säger att han kommer hjälpa oss att göra det rätta. 

Det var detta budskap Galaterna fick höra och det revolutionerade deras liv. Därför blev Paulus både förvånad och upprörd när han fick höra att de var på väg in under lagiskhet. 

Har du tappat din frälsningsglädje? Har det kristna livet blivit komplicerat? Kanske du tycker du misslyckats att leva som en kristen? Eller kanske du försökte leva ett ultra kristet liv, men orkade bara ett tag eller kanske du blev besviken? 

Kom ihåg att genom tron på Jesus så blev du ett Guds barn. Det är din identitet. Du är på väg till himlen och du kan vara trygg. Jesus är din Frälsare och försäkring. Du tappar inte din identitet som ett Guds barn bara för att du misslyckas ibland. Om du själv har barn, så skulle du aldrig ens komma på tanken att kasta ut ditt barn, bara för att det klantade till det. Ju tryggare du blir i att du är ett Guds barn, att du är en gren som är fast förankrat i vinträdet, desto lättare kommer Jesuslivet att flöda genom dig i vardagen. Släpp det krampaktiga och inse att det inte är du som ska försöka visa upp Jesus genom ditt liv, för då skymmer du ändå bara honom. Inse att det är Jesus som är klippan som bär dig, du kan vila tryggt på honom. 

Jesus är försoningen för dina synder. Jesus är din herde som beskyddar och leder dig. Jesus säger – 

”Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt. 11:29-30

Livet med Jesus blir övervinnande när man påminner sig om att Jesus går vid ens sida, under samma ok som oss. Allt hänger inte på oss, att vi ska vara duktiga kristna. Han bär den tyngsta bördan och vi får gå med. Han vill att vi ska lära oss av honom, se vers 29. Både Jesus och hans ok är milda. Lita på honom, luta dig mot honom, räkna med Jesus i allt. Vilken frid, vilken glädje och vilket hopp det ger till oss. Jesus är störst, bäst och vackrast. All ära till honom. Jesus är vår hjälte och han är Herre och vi får vara med. 

Allt är av nåd och vi får ta emot genom tro. Därför tillhör all ära Gud. 

Gud välsigne dig.