Predika eller filosofera?

”Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus.” Kolosserbrevet 2:8 Människans fiende, djävulen, är en bedragare. Lögnen är hans språk. Han attackerar och hatar sanningen.…

Jesus

Gud är god Människan är skapad för att ha gemenskap med Gud. Gud är god och Jesus Kristus, Guds Son, talade hela tiden om Gud som Fadern. Tyvärr så bröts gemenskapen mellan människan och Gud redan i begynnelsen. Människan vände…

Tro på Jesus

”Då sa de till honom: Vad ska vi göra så att vi kan utföra Guds verk? Jesus svarade och sa till dem: Detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt.” Johannes 6:28-29 Den kristna tron…

Kan själv!?

”För de förstår inte Guds rättfärdighet, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig Guds rättfärdighet.” Romarbrevet 10:3 Det brukar komma en tid i små barns liv då de säger: ‘Kan själv’. Som förälder så får man…

Att följa Jesus

Guds Son, Jesus, fullbordade sitt uppdrag här på jorden. Det innebar både lidande och seger. Jesus undervisade, gjorde gott och han tog vårt syndastraff och dog på korset. På tredje dagen uppstod han från de döda. Han har gjort det…

Mirakler

Människor kan göra mycket, men vi är begränsade, det finns också mycket vi inte kan göra. När Jesus vandrade på jorden så förlät han synder och han gjorde mirakler.  ”Men för att ni ska veta, att Människosonen har makt på…

Underjordiska kyrkor

Att förföljas för sin kristna tro är inte något nytt utan har pågått ända sedan de första kristnas tid. På flera platser runtom i världen idag, så är de kristna förföljda på grund av sin tro. De får i hemlighet…

Guds Son

”Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.” 1 Joh. 2:22-23…