Leva sitt liv tillsammans med Jesus

Bibeln består av två delar, det Gamla Testamentet (GT) och det Nya Testamentet (NT). I GT så handlar det främst om det judiska folket och lagen som blev given till dem. I NT så handlar det om alla folk och om Jesus som frälser av nåd när man vänder om till honom och sätter sin tro till honom och sedan hur man fortsätter att leva sitt liv tillsammans med Jesus.

I GT så betonas lagen och man kan läsa om och om igen hur det judiska folket misslyckades att leva upp till lagens krav, vilket medförde problem. I NT så betonas nåden och man tar emot den genom att tro på Jesus och Guds löften som finns i Bibeln. Det är underbart att få vända sig till Jesus och vända sig bort både från synden och självgodhet. Det är bara av nåd som vi kan bli försonade med Gud och det sker när vi sätter vårt hjärtas förtröstan helt och fullt till Jesus. Då sker miraklet, vi blir försonade med Gud och Jesus flyttar in i vårt hjärta. Upplevelsen av detta mirakel varierar. För en del är det väldigt känslofyllt och för en del så känns det kanske inte något speciellt för stunden. Men faktum är att allt eftersom vi tror, så kommer saker att hända. Positiva förändringar i vår karaktär kommer märkas och det som kanske fascinerade oss så mycket förut, känns inte alls lika spännande längre. Livet med Jesus har börjat.

Att sedan vandra vidare med Jesus kan ibland bli som i en förälskelse, med mycket känslor och att alla andra märker det. Andra sidan är att man kanske började starkt, men så kommer andra saker in och tron blir lite klen och det känns nästan som att man tappar kontakten med Jesus. Vägen framåt är att läsa och praktisera Bibeln. Vi läser hela Bibeln, både GT och NT, men det är viktigt att förstå att vi nu lever i NT, så man inte blandar ihop GT och NT.

Det kristna livet börjar och fortsätter av nåd och tro. Lagen i GT säger bara vad som ska göras och inte göras, men lagen ger inte förmågan att leva upp till lagen. Faran finns att man tillämpar den principen i NT. Då kommer man tappa glädjen i det kristna livet och det blir torrt och kantigt.

Jesus pekar tydligt och klart ut riktningen i NT, men hela grejen är att han vill också hjälpa oss att leva så. Vi kan inte leva det kristna livet i egen kraft, men tillsammans med Jesus så är det lätt. Det handlar om att lita och förtrösta på Jesus i sitt dagliga liv och prata med honom om allt. Precis som man satte sin tro till Jesus för att bli frälst, så handlar det om att dagligen sätta sin tro till Jesus för sitt dagliga liv.

Det Bibeln lär oss, det vill Jesus hjälpa oss att leva ut. Det kristna livet handlar om att leva sitt liv tillsammans med Jesus.

”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt. 11:28-30

”Jesus svarade och sa till honom: Om någon älskar mig, så håller han mitt ord…”Joh. 14:23

Läs och praktisera Bibeln och Jesus kommer vandra med dig. Ett liv tillsammans med Jesus är ett spännande liv.

Gud välsigne dig.