Kristen stavas a-n-n-o-r-l-u-n-d-a

Ett genomgående tema i Bibeln och församlingens historia är omvändelse. Omvändelse bort från synd, till Gud och Guds ord. Vägen in i Guds rike sker genom omvändelse och tro på Jesus. Men sedan så behövs att man fortsätter att ha en livsstil av omvändelse allt eftersom man fortsätter att följa Jesus. När mina själviska agendor krockar med Gud och Guds vilja så är vägen framåt att hjärtat böjer sig under Guds vilja. Och Guds vilja står skriven i Bibeln och den är designad utifrån Guds kärlek och omsorg om människan. Mycket av det som finns i världen vill försöka påverka oss bort från Jesus och det som Bibeln lär och ingen människa är immun mot detta. Men med Guds hjälp så är det möjligt att leva som en kristen oberoende av vad som pågår runt omkring.

En kristen människa enligt Bibeln är verkligen annorlunda. Man åkallar inte djävulen eller platsen där djävulen och hans efterföljare en dag kommer att hamna, när man pratar. Man ljuger inte, stjäl inte, super inte eller har sex utanför äktenskapet, inte ens i fantasin. Ganska självklara saker som även många icke kristna förstår att kristna inte ska syssla med.

Men, tyvärr så har vi kristna blivit alltför påverkade av tidsandan på senare tid. Det är fortfarande Bibeln som är rättesnöret, helt totalt oberoende av samhällets trender. Kompromissandet, som bara blir större allt eftersom tiden går, kommer aldrig att stanna av om vi inte trycker på bromsen, vänder om och bekänner vår synd inför Gud.

Att inte följa Bibeln vad gäller äktenskap, skilsmässa och omgifte är fortfarande inte okej. Att vara med i ekumeniken för att man sätter sin förtröstan till den institutionella kristendomens inflytande och samtidigt blundar för de felaktiga lärorna, det är synd och leder till förvirring och bedrägeri och att Guds välbehag uteblir. Att i sin ovilja gentemot missionsbefallningen mest syssla med introvert verksamhet rimmar illa med Apostlagärningarna och församlingens väckelse och missions arv. Att vilja behaga sig själv och andra människor mer än Gud, det förhärligar inte Gud. 

Evangelium om Jesus är ett för underbart och kraftfullt budskap för att bli uppblandat med denna världens ande. Priset som Jesus betalade för att friköpa oss från våra synder och försona oss med Gud, förtjänar all vår respekt och hjärtan som brinner av kärlek till honom.

Omvändelse bort från synd och att vända sig till Gud är något underbart. Det gör att man känner sig fräsch och glädjen återvänder. Låt oss som menar oss tro på Jesus fortsätta att följa honom med böjda och mjuka hjärtan på omvändelsens väg. Då kommer vi verkligen vara annorlunda, vilket kommer ge hopp till vissa och störa andra. Inte som självgoda moralister utan som personer frälsta av nåd som formas efter Jesu avbild.

Jesu kärlek är varm, äkta och genuin och han har verklig kraft att göra mirakler där ärliga hjärtan finns. Men när människor inte vill gensvara så går Jesus vidare och söker efter någon som har ett villigt hjärta. Budskapet både till världen och församlingen är – omvändelse, tro på Jesus och att praktisera och tro på Guds ord. Jesus är vår hjälte, kom till honom idag, just nu.

Gud välsigne dig.