Syndens bedrägeri

“Bröder, se till att inte någon av er har ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, utan förmana varandra varje dag så länge det heter i dag, för att ingen av er ska bli förhärdad genom syndens bedrägeri.” Hebr. 3:12-13

Det finns två sidor av synden. Den har blivit utplånad (Hebr. 9:26) genom Jesu offerdöd men den är också fortfarande verksam och frestar oss. Hebreerbrevet är skrivet till troende människor och talar om Jesu dyrköpta och underbara seger över synden för oss, men framför också råd och varningar när det gäller synd. Jesu verk i troendes liv är kraftfull och för med sig frihet och glädje men vi behöver ändå vara vaksamma. Nya testamentet talar så mycket om Jesu fullbordade verk och den kraftfulla seger han vunnit för oss och det är värt att studera tills det uppfyller ens inre. Men vi får inte glömma varningarna. 

Synden ger en viss njutning (Hebr. 11:25) men den är enbart ond och destruktiv. Dess ursprung är från djävulen själv och det var vår synd som gjorde att Jesus behövde lida så oerhört och dö för oss. Så att flörta med synden istället för att hata den gör att vår kärleksrelation med Jesus svalnar. Sedan så för synden självklart med sig problem, både för den som syndar och omgivningen. Synden påverkar mänskliga relationer destruktivt. Ouppklarad synd bedövar också samvetet steg för steg och gör att man till sist kan tappa omdömet helt och hållet.

Människor idag är berusade av synden precis som man blir berusad av alkohol. En onykter människa kan göra de mest förskräckliga saker och tappar omdömet. När man talar med människor om evigheten, himlen och helvetet, och de inte bryr sig om sin själs räddning så beror det på att de är fulla. Omdömet finns inte där. Man väljer att fortsätta synda för kort njutnings skull och garanterar så sin själs eviga undergång och plåga i helvetet. En nykter människa skulle aldrig göra så. Det krävs Guds ords och Guds Andes överbevisning om synd, för att penetrera genom det förhärdade samvetet och föra med sig nykterhet och klart omdöme så att man istället för att försöka bortförklara sin synds allvar, istället vänder om och ber Gud om förlåtelse. 

”För vi har inte en sådan överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Hebr. 4:15-16

Att bli frestad är inte synd. Alla levande människor blir frestade, det blev till och med Jesus. Frågan är vad du gör med frestelsen. Faller du för den eller springer du till Jesus för att få hjälp? 

Livet med Jesus är på riktigt. Jesus är mäktig att ge styrka och råd. Han bryr sig och inget är varken för svårt och komplicerat för honom och inte heller är något för litet och obetydligt för Jesus. Frågan är om vi håller vår relation med Jesus vid liv. Läser vi hans underbara ord? Att läsa Bibeln är att låta Jesus tala in i ditt liv och hans vilja klarnar för dig. I Bibeln ser vi vad som är synd och vi ser också vägen framåt tillsammans med Jesus. Att praktisera det vi läser är ett uttryck av vår kärlek till Jesus och behagar honom. 

“Jesus svarade och sa till honom: Om någon älskar mig, så håller han mitt ord. Och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom.” Joh. 14:23

Så låt oss fortsätta att påminna varandra om Jesu dyrköpta seger men också förmana varandra så att vi inte blir bedragna av syndens bedrägeri.

Om du har ouppklarad synd i ditt liv så gå omedelbart till Jesus och bekänn din synd och be om förlåtelse. Det är underbart fantastiskt med ett rent samvete. Det övergår rikedom och ära. Håll ditt samvete känsligt och rent.

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh. 1:9

Gud välsigne dig.