Ett rent samvete

”hur mycket mer ska inte Kristi blod, han som genom den evige Anden har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud, rena era samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden.” Hebr. 9:14

Ett rent samvete kan inte köpas för pengar och det kan inte uppnås genom att göra ”goda gärningar”. Att göra något bra tar inte bort det faktumet att du tidigare syndat. 

En del försöker döva sitt samvete med alkohol eller droger. En del blir självdestruktiva och straffar sig själva. En del ger upp med att bättra sig själva och går djupare in i mörkret och samvetet blir mer och mer okänsligt.

Synd är ett andligt problem och måste därför lösas på den andliga nivån. Det är därför så många människor aldrig får ett rent samvete, för det är bara Gud som har lösningen. Synd är ju att man står i skuld inför Gud.

Här kommer de goda nyheterna. Ett rent samvete kan man bara få som en gåva från Guds Son, Jesus. Blodet som rann från Jesu kropp på korset renar samvetet från all synd när du vänder om från synden och sätter din tro till Jesus. Då sker ett andligt verk i ditt inre. Du blir försonad med Gud och din synd blir förlåten. Du får ett rent samvete av nåd, oförtjänt, på grund av att Jesus tog ditt syndastraff på korset och uppstod från de döda på tredje dagen.

Jesus är underbar och han ger gåvan, ett rent samvete till varje människa som kommer till honom. Du kan få ett rent samvete idag. Det är en underbar och värdefull gåva. Du kan få sova gott om natten, vakna och leva med ett rent samvete. När du tror på Jesus så flyttar han in i ditt hjärta och han kommer hjälpa dig att leva det kristna livet. 

”Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh. 1:7-9

Lev nära Jesus och håll dig borta från mörkret. Om det blir fel ändå så tala med Jesus om det och lär dig av felstegen och gå vidare tillsammans med Jesus. Med tiden så mognar du och blir mer och mer lik Jesus i ditt sätt att leva. Läs Bibeln och praktisera det du läser. 

”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Joh. 2:1-2

Ta en stund nu och säg till Jesus att du vänder om från synden och att du vill få förståelse för dina synder. Ta emot ett rent samvete genom tro och vandra vidare tillsammans med Jesus.

Gud välsigne dig.