Sanningen är alltid sann

”Och den stora folkmassan bredde ut sina kläder på vägen, och andra skar kvistar av träden och strödde på vägen. Och folket, som gick före och de som följde efter, ropade och sa: Hosianna, Davids Son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” Matt. 21:8-9

När Jesus red in i Jerusalem så var folket entusiastiskt och prisade Jesus. Många var de människor som hade upplevt eller sett mirakler som Jesus gjort. Många var de människor som hade förundrats över Jesu undervisning och vishet. Många var de som hade dragits till den barmhärtighet och kärlek som utgick från Jesus. Sedan fanns det också de som störde sig på Jesus, särskilt bland de religiösa ledarna.

”Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att de skulle begära Barabbas och döda Jesus. Då tog landshövdingen till orda och sa till dem: Vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er? Då sa de: Barabbas. Pilatus sa till dem: Vad ska jag då göra med Jesus, som kallas Kristus? De sa alla till honom: Korsfäst honom. Då sa landshövdingen: Vad ont har han då gjort? Då skrek de ännu högre och sa: Korsfäst honom.” Matt. 27:20-23

Det är inte alls omöjligt att en del av människorna som nu skrek, ”Korsfäst honom”, tidigare hade varit med och ropat, ”Välsignad är han som kommer i Herrens namn”. Trender och opinioner i samhället ändras med tiden. Ibland till det bättre och ibland till det sämre. När den stora massan går åt ett visst håll och grupptrycket infinner sig, då sätts man på prov. Ska man bedra sitt eget hjärta eller stå fast vid sin övertygelse? 

Jag vet inte vad dina övertygelser är, men du kan lita på Bibeln, att den är Guds ord. Låt Bibeln vara din övertygelse i alla lägen och tider. Följ Jesus med ditt liv, oberoende av om andra runt omkring dig gör det eller inte. Följ Jesus med ditt liv, oberoende av vad andra runt omkring dig tycker om dig, när du följer Jesus.

Sanningen är fast och trygg som en klippa och förändras inte, bara för att trender och opinioner gör det. I Bibeln ser du sanningen, håll fast vid den och följ honom som är sanningen. 

”Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6

Gud välsigne dig.