Bestäm dig

Många kallar sig själva för sökare. De söker efter en tro, meningen med livet och svar på frågan vad som händer efter döden. Många känner sig dragna till den kristna tron och de gillar att lyssna på människor som berättar om sin tro på Jesus och de upplevelser de har haft. Tyvärr så skjuter många av dessa sökare sitt eget beslut på framtiden och intalar sig själva att det nog kommer ordna sig på något sätt.

Om du är en sökare så låt mig säga att ingen annan kommer fatta ett beslut åt dig och att en dag är det för sent. Om du inte bestämmer dig för att vända om och sätta din tro till Jesus och följa honom, då har du ändå fattat ett beslut, att inte bli försonad med Gud.

”Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud.” 2 Kor. 5:20

Jag uppmanar dig att nu, idag, att komma till Jesus Kristus, Guds Sons. Det är bara genom Jesus som vi blir försonade med Gud, därför att Jesus tog straffet för våra synder och uppstod från de döda. 

Bibeln är vår tro, meningen med livet är att vandra med Gud och tjäna honom och människor och du kan få en trygghet i ditt hjärta om att du kommer till himlen efter döden. 

”För han säger: Jag har bönhört dig i behaglig tid och jag har hjälpt dig på frälsningens dag. Se, nu är den behagliga tiden. Se, nu är frälsningens dag.” 2 Kor. 6:2

Du kan gå från att söka till att bli frälst. Bestäm dig nu, idag, att vända dig bort från syndens vägar och börja följa Jesus. Han förlåter dig och vill hjälpa dig att inte falla för synden. Säg till Jesus nu att du öppnar ditt hjärta för honom och att du vill följa honom. Sätt din tro till Jesus.

Läs och praktisera Bibeln och ta kontakt med andra kristna. 

Gud välsigne dig i ditt beslut att bli en som tror på och följer Jesus. Han kommer leda dig på de rätta vägarna.