Rätt lära och att leva rätt

”Då sa Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” Rom. 8:31-32

Bibeln betonar både läran och levernet. Båda aspekterna är viktiga och är något man behöver ha koll på, först och främst i sitt eget liv.

I Bibeln så finner vi sanningen och den rätta läran som Gud gett till oss människor. Vi lever nu i det Nya Testamentets tid i och med Jesu död och uppståndelse. Det är oerhört betydelsefullt att förstå vad Jesu död och uppståndelse innebär och hur det kan hjälpa oss idag. Vi ska vara duktiga på evangelium. Självklart så läser vi Gamla Testamentet också. Jesus finns med där också en hel del, både i profetior och som i skuggbilder. Men i Nya Testamentet så är Jesus uppenbarad.

När Jesus vandrade på jorden så undervisade han en hel del. Läror är oerhört viktiga. En del tycker att det är tråkigt med läror, men både Jesus och apostlarna betonade undervisning. 

Det finns två diken, det ena är “lagiskhet” och det andra ”laglöshet”. En del överbetonar vad vi måste göra hela tiden och att ha koll på så att man inte gör Gud missnöjd. De talar nästan inget om Jesu fullbordade försoningsverk, den överflödande nåden och den Helige Andes mäktiga verk i och genom de troende. I det här diket så vill man väl men man förlitar sig mest på sin egen viljestyrka. Man predikar allt som ska göras, men man har varken själv förstått och kan därför inte heller hjälpa andra med, hur man lever ut det kristna livet.

I det andra diket så kan man tala mycket om Guds kärlek och godhet, vilket om man förstår det på rätt sätt resulterar i ett hängivet liv tillsammans med och för Jesus. Men när det predikas inkorrekt och förstås fel så resulterar det i ett liv i kompromiss. Man är inte så noga med hur man lever för “Gud är ju så god ändå”.

För att kunna leva rätt så behöver man alltså lära sig hur man ska leva, vilken väg man ska gå. Därför är den sunda läran så viktig. Och sunt blir det när man läser och predikar hela Bibeln, inte bara vissa delar. När man tar del av Bibeln så ser man vägen framåt och då är det bara att praktisera det som Bibeln lär. Vi är kallade att leva i enlighet med Bibeln.

”Därigenom vet vi att vi älskar Guds barn, när vi älskar Gud och håller hans bud, för detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga, för allt det som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son?” 1 Joh. 5:2-5

Det är inte så svårt att leva det kristna livet för genom tron så bor Jesus i ditt hjärta om du är frälst. Tron på Gud och Guds ord är vad som gör det möjligt att leva rätt. När du tror så verkar Gud i och genom ditt liv. Bibeln är full av löften från Gud. Gud har lovat massor med saker och när du i tro tar Gud på orden så får du se Guds löften gå i fullbordan.

Det kristna livet är ett samarbete med Gud. Inte att Gud ska göra allt åt oss som någon slags betjänt, men inte heller att vi ska göra allt i egen kraft hela tiden. Vandra tillsammans med Gud.

Jesus säger:

”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt. 11:28-30

Gud välsigne dig.