Predika eller filosofera?

”Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus.” Kolosserbrevet 2:8

Människans fiende, djävulen, är en bedragare. Lögnen är hans språk. Han attackerar och hatar sanningen. Det första han säger i Gamla Testamentet (1 Mosebok 3) är att han ifrågasätter Guds ord. Det första han säger i Nya Testamentet (Matteus 4) är att han ifrågasätter att Jesus är Guds Son. Att Bibeln är Guds ord och att Jesus är Guds Son är två grundbultar i den kristna tron. Har vi inte den grunden så har vi ingenting överhuvudtaget. Men nu har vi den uppenbarelsen, så låt oss använda, vårda och sprida den.

Vi kommer snabbt in på sidospår som leder oss helt fel och dränerar oss på kraft om vi öppnar upp för det filosofiska. Filosofi handlar ju om att fundera över det som inte är självklart. Men Bibeln är självklar. Det mesta i Bibeln är solklart, tydligt och klart och inget man behöver fundera över. Det är bara att läsa, tro och praktisera. Så enkelt och så kraftfullt. Låt Bibeln förklara och tolka sig själv. Att filosofera över det uppenbara är som att sitta i solskenet och undra om solen skiner, istället för att bara njuta.

När Jesus blev frestad av djävulen så citerade han Guds ord – Det står skrivet…!! Låt oss följa Jesu exempel.

Om Bibeln är Guds ord, då innebär det att det är Gud som säger något. Vem är då jag att ifrågasätta eller ändra det som Gud säger. Frågan blir då – Tror och lyder jag?

Krångla inte till det kristna budskapet. Det är enkelt, kraftfullt och lösningen på denna världens utmaningar och vad gäller livet efter döden. Bibelns budskap är sant. Och med sanningen menas inte bara vad Gud förväntar sig av oss, utan minst lika mycket om Guds oerhörda, kraftfulla och fantastiska nåd, förlåtelse, kärlek och kraft som kan hjälpa just dig. Tillsammans med Gud är allting möjligt.

Om du är en predikant så se först till att själv tro och lyda Guds ord. Ge sedan människor Guds ord, som är riktig mat och som styrker, vägleder och beskyddar. 

De som inte vill lyda Guds ord får stå ansvariga inför Gud. Låt de grubbla, vända och vrida på de självklara och uppenbara sanningarna. Men, låt dem inte sprida sitt grubbel (läs: olydnad) från predikstolarna. 

”Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt. De stöter sig på ordet eftersom de är olydiga. Till det var de också bestämda.” 1 Petrus 2:6-8

Predika och proklamera vad Gud säger och må människan lyssna och vandra med Gud.

Gud välsigne dig.