Flytta ut predikstolen till gatan

”Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Mark. 16:15

Alltför länge har en ensidig sida av förkunnelse praktiserats i detta land. Man har nästan bara predikat till redan troende i gudstjänst efter gudstjänst och konferens efter konferens. Redan troende som om och om igen kommer för att bara höra. Särskilt i dessa dagar när det också finns enorma utbud av kristen undervisning i alla möjliga format som böcker, kristen TV och internet. Det har sin plats, men felbrukat så blir det osunt och skevt. Man stannar nästan bara innanför kyrkväggarna och lyssnar, ber och hoppas och sedan lyssnar, ber och hoppas lite till. 

Jesus, apostlarna och de första kristna predikade till de som inte trodde, för att tro skulle kunna nå deras hjärtan. Ledarskapet och lekmännen är kallade att föra ut evangelium i alla tider, till alla människor. 

Evangelisation är inte bara något för specialintresserade utan för alla troende. Som kristna är vi inte bara kallade att överleva utan också att rädda andra. Vi ska inte bara ”hålla ställningarna”, utan avancera och utbreda Guds ord. Att rädda människor för evigheten är världens viktigaste uppdrag och det kräver genuin kärlek för att utföras. För egot bryr sig inte om andra. 

Men trögheten i kristenheten är påtaglig. Skulle vi inte – ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen”? Jo, exakt det ska vi göra! Och det görs inte i kyrkan utan utanför kyrkan. Och då inte bara som ett inslag en gång per år utan ständigt pågående i varje stad över hela landet utfört av de lokala troende. Detta är den bibliska förebilden och vi väljer att lyda eller inte lyda den, att bejaka den eller ursäkta och bortförklara den. 

Varför kan inte någon avlönad kristen ledare i detta land gå ut i ett gathörn och frimodigt proklamera världens bästa, kraftfullaste och allvarligaste budskap – evangelium om Jesus? Det behöver inte kosta en enda krona och behöver inte massa planering och massa inbjudningar som går ut. Det behöver bara kosta lite tro och att man bestämmer sig att gå ut till en sargad värld på deras arena och hemmaplan. 

Flytta, för Guds och människornas skull ut predikstolen på gatan. Vi behöver fysiskt vara bland folket och inte bara försöka göra det via internet i denna ”blipp och klick” tidsålder. Låt människor fysiskt få höra och se budbärarna idag och få kunna samtala med människor som vandrar med Jesus. 

Gud välsigne dig.