Förlorare eller segrare?

”Eftersom nu barnen är delaktiga av kött och blod, blev också han på liknande sätt delaktig av detsamma, för att han genom sin död skulle göra honom maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och göra alla dem fria som av fruktan för döden hade varit underkastade slaveri hela sitt liv.” Hebr. 2:14-15

Jesus, Guds Son, fastspikad på ett kors, det såg ut som ett stort nederlag och inte ens hans följare förstod vad som hände. 

Jesus, Gud uppenbarad i köttet, alltså i en människokropp, levde och vandrade bland oss människor för drygt två tusen år sedan. Jesus talade hela tiden om Gud som Fadern och visade genom sina gärningar hur Gud är. Jesus botade de sjuka, befriade de som var fast i mörkrets krafter och förlät synder. Om vi vill veta hur Gud är så kan vi se på Jesus och man ser Jesus i Bibeln.

Men Jesus kom inte hit till jorden bara för att predika, bota och uppenbara Guds karaktär utan han kom för att dö. Många, både då och nu, tror att Jesus blev dödad mot sin vilja och att det var något ömkligt över Jesus. Kan man ha mer fel? 

Jesus kom för att ta vårt syndastraff på sig och vinna en seger över synd, skuld, mörker och djävulen för oss. Det var genom sitt lidande och död som Jesus besegrade det som vill plåga oss människor. När Jesus hängde på korset med utsträckta armar så är det som en segrare med en segergest. Själsligt och fysiskt så var det ett enormt lidande för Jesus. Han svettades blod, blev förrådd, hånad, misshandlad och korsfäst men i sitt hjärta så log Jesus. Det var just genom sin död som han avväpnade djävulen. Jesus tog itu med hela mänsklighetens rotproblem – synd och skuld. 

Djävulen är en åklagare och använder sig av synd och skuld för att snärja och manipulera människor. Jesus har löst synd och skuld problemet. Eftersom Jesus tog vårt syndastraff och uppstod från de döda på den tredje dagen så har han öppnat vägen ut i sann frihet. 

Kanske du har varit föraktad av människor och kallats ett hopplöst fall eller kanske du är så självgod och tycker att du klarar dig själv. Faktum är att varenda människa behöver bli försonad med Gud. Vänd dig bort från synden och vänd dig till Jesus och ta del av segern som han har vunnit för dig. När du sätter din tro och förtröstan till Jesus och bekänner honom som din Herre så blir du en befriad människa och räddad för evigheten. Tillsammans med Jesus så kan du segra i detta livet och vara över mörkrets makter. 

Jesus är segraren och Herre och vi får vara hans följare.

Gud välsigne dig.