Frälst på gatan

Efter att predikat evangelium om Jesus i all enkelhet på gatan så kom en kvinna fram och ville samtala. Hon hade lyssnat till budskapet och berättade att konstiga grejer hände i hennes hem och med henne, det var så mycket död runtomkring henne. Hon var en utövare och instruktör av asiatisk andlighet och sa att hon alltid trott på Gud men aldrig riktigt förstått detta med Jesus, förrän nu denna dag.

Vi berättade för henne att det var onda andar som plågade henne men att det finns frihet genom Jesus. Vi hade ett bra samtal och hon öppnade sitt hjärta för Jesus, där mitt på gatan bland allt folket. Innan vi skildes åt så kunde man se en förändring i hennes ansikte, det var liv över henne nu.

Hon sa att hon tror att det är många fler som egentligen vill gensvara på budskapet om Jesus som predikas på gatan, men att människofruktan håller människor tillbaka. Hennes nöd hade fått henne att trotsa den fruktan och gensvara på hoppets budskap om Jesus.

Det räcker inte att tro på Gud, säger Bibeln, utan vi behöver tro på Jesus Kristus, Guds Son. Jesus är enda vägen till Gud.

”Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6

Vänd dig bort från synden idag och sätt din tro till Jesus. Berätta för Jesus att du vill bli försonad med Gud och få syndernas förlåtelse. Jesus både vill och kan hjälpa varje människa som kommer till honom. Idag kan du också börja vandra med Jesus.

Gud välsigne dig.