Pastor Oförskämd

Det som finns i världen strävar alltid efter att få komma in i kyrkan. Världen är i uppror mot Gud, både öppet och oförskämt men också på ett sätt som vill hålla upp en from fasad men ändå hatar Gud.

Det var högmod som gjorde att Lucifer blev utkastad från himlen och blev Satan. Rikedom och högmod är samma familj. De fick Lucifer på fall och de förslavar hela västvärlden idag. Det gör oss till slavar under mörkrets välde. Mammon är nästan magisk, det är nästan som en andemakt som förtrollar människor och ingjuter högmod. 

”…Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.” Jak. 4:6

Om Gud står emot dig, då har du verkligen problem. Man vill ha Gud på sin sida om man är förståndig. Gud ser efter ödmjuka hjärtan. 

Jesus är en förebild på ödmjukhet genom det han gjorde genom sin jordevandring och försoningsdöd. Han kom som en ödmjuk tjänare utan prestige och stolthet för att göra det möjligt för människan att kunna bli försonad med Gud.

Högmodet i världen, som många gånger förklär sig i humanistiska kläder, har nu dragit in i kyrkor och pastorers hjärtan. Man har mage att gå emot Bibeln. Fräckt och ogenerat så talar man  om ekumenikens betydelse med död religion och man spottar på äktenskapets helighet. Högmodet och upproret stinker lång väg. Vem tror man sig vara?

”Men varför kallar ni mig Herre, Herre, och gör ändå inte vad jag säger?” Luk. 6:46

Kalla inte Jesus för Herre om du inte lyder honom. Jesus är inte någon slags död ikonbild som du sätter upp på väggen i något hörn. Jesus lever på riktigt och hans ögon är som eldslågor och hans röst är som dånet av väldiga vatten. Vår Gud är en förtärande eld. 

Om du har fallit offer för högmod så är det dags att ödmjukt vända om. Detta är ingen lek utan är ytterst allvarligt. 

Bibeln är inte svår att förstå. Den tolkar sig själv och Jesus hjälper dem som med ödmjuka hjärtan tror på honom, att leva så som Bibeln lär.

Varje kristen människa har sitt yttersta ansvar inför Gud, inte inför sin pastor. En pastor som predikar och lever fel är det faktiskt ditt ansvar att inte följa.

Många gånger kan Gud tillåta villolärare för att pröva sitt folks hjärtan om de älskar och vill lyda Gud mer än människor. 

”För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt. De stöter sig på ordet eftersom de är olydiga. Till det var de också bestämda.” 1 Petr. 2:7-8

Tro och lydnad hänger ihop och kännetecknar ett kristet liv precis som otro och olydnad kännetecknar mörkrets rike. Antingen böjer man sig för Bibeln och får ta del av dess välsignelser eller så stöter man sig på Bibeln och exkluderar sig själv från dess välsignelser. Det du väljer att göra påverkar sedan din omgivning, positivt eller negativt. 

En andlig ledare har ett enormt ansvar och ska en dag stå till svars inför Gud. Då funkar inte någon slags hemmagjord teologi och billiga ursäkter. 

Även församlingsmedlemmar har ett eget ansvar att se till att deras liv är rätt inför Gud. Därför är det dags att damma av sin Bibel och läsa själv och göra som det står. Det funkar inte att stå inför Gud och skylla ifrån sig på sin pastor. Du har en Bibel som talar om för dig vad som gäller.

Gud välsigne dig.