Vandrar du i ljuset?

”Ögat är kroppens ljus. Är ditt öga friskt, så får hela din kropp ljus. Men är ditt öga fördärvat, så blir hela din kropp mörk. Är det nu så, att ljuset som är i dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret?” Matt. 6:22-23

Om du blundar så ser du ju ingenting utan allt blir mörkt och du ser inte vart du går. En del är blinda och kan därför inte se. När det gäller andligt mörker så kan det vara så att man medvetet väljer att blunda för vissa saker eller att man har blivit förblindad och bedragen.

Andliga ledare har ett extra stort ansvar inför Gud eftersom de är menade att leda andra rätt. Jesus sa att “om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen.” Det värsta som kan hända en människa är att bli bedragen. Om man har mörker som vägledning så kommer mörkret i ens liv bara bli djupare och djupare tills man kommer till det eviga mörkret.

Det är alltid en strid om sanningen och Satan förvandlar sig till en ljusets ängel och hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare (2 Kor. 11:13-15). Detta är inget nytt utan pågår i varje generation. 

”Se därför till, att ljuset som är i dig inte är mörker.” Luk. 11:35

Jesus uppmanade folket att se till att ljuset som man har som vägledning inte är mörker. Varje troende har ett eget personligt ansvar inför Gud att leva och tro rätt, och det är inte komplicerat. 

Om en pastor tar Guds plats i ditt liv så är du på farlig mark för en människa kan alltid gå och leda fel. Det är bara att läsa dels Bibeln och se hur villfarelse fanns redan då och även kan man se i kyrkohistorien hur mycket villfarelse som har florerat. 

Det kristna livet börjar och slutar med den personliga vandringen med Jesus. Sedan så finns det pastorer som är insatta av Gud och gör ett underbart arbete men bara för att de är rätt ute idag garanterar inte att de är det imorgon. Vi behöver ha koll dels på våra egna liv men också på dem vi lyssnar till. 

I Apostlagärningarna så ser vi att folket i Berea lyssnade villigt till aposteln Paulus men sedan så forskade de i Skrifterna för att kolla om Paulus var rätt ute (Apg. 17:10-11). Detta är varje troendes ansvar och här får inte lathet ta över, för då kan man bli bedragen. Att kunna urskilja ljus från mörker handlar om att gå till källan – Bibeln.

”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” Ps. 119:105

Bibeln är grundläggande inte alls svår att förstå. Bibeln tolkar sig själv och den Helige Ande hjälper oss att förstå och tillämpa den. Man växer och mognar som kristen när man vandrar tillsammans med Jesus och läser och praktiserar det Bibeln lär. 

Du kan gå rätt, du kan vandra i ljuset mitt i en mörk värld där mörker även drar in över församlingar idag. Bed Gud hjälpa både dig och andra att vandra i Bibelns ljus och vägledning tills vi en dag når vårt mål i himlen.

Gud välsigne dig.