Apatisk pastor?

”Jag är den gode Herden. Den gode Herden ger sitt liv för fåren. Men när den som arbetar för lön och inte är herden, och som inte äger fåren, ser vargen komma, då överger han fåren och flyr. Och vargen rövar bort dem och skingrar fåren. Men den som arbetar för lön flyr och bryr sig inte om fåren, eftersom han arbetar för lön.” Joh. 10:11-13

Jesus är den gode Herden som gav sitt liv för fåren. Allt Jesus gjorde när han vandrade på jorden var alltid för människornas bästa. Jesus var ej styrd av egenintressen, han var ej korrupt och han var inte ute efter att tjäna pengar utan betjäna människor. Att vara en andlig ledare är inget vem som helst kan bara bestämma sig för att bli. Man behöver bli kallad och utrustad av Gud för ett sådant uppdrag. 

En pastor är kallad att leda, föda och beskydda folket. När vargen kommer ska herden stå emot och driva bort vargen. Det ingår i hans uppdrag. Det är inte roligt att behöva konfrontera vargen men är oerhört viktigt för annars tar folket skada.

Att pastorer i Sverige idag inte konfronterar vargen som fräckt eller i smyg går in i församlingarna med sina falska läror är katastrof. Är det så att man är mer rädd om sin anställning än om folket i församlingen? Aposteln Paulus var definitivt inte apatisk utan var en verklig ledare.

”Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. För detta vet jag, att sedan jag har lämnat er, ska grymma vargar komma in bland er, och de ska inte skona hjorden. Och bland er själva ska det träda fram män som ska predika villoläror, för att dra lärjungar till sig själva. Därför, vaka och tänk på att jag i tre år, natt och dag, inte har upphört att under tårar förmana var och en av er.” Apg. 20:28-31

Så länge Paulus var i församlingen så kunde vargen inte härja fritt. Paulus undervisade, förmanade och varnade folket. Han jobbade inte för pengar och var därför en fri man som kunde vara en sann Herrens tjänare som inte var en slav under människors åsikter och kontroll.

Paulus arbetade med sann kärlek som drivkraft och tårar var en del av hans tjänst. Inte tårar av självömkan utan tårar för folket han ledde och var kallad att beskydda. 

Pastorer, stå upp emot och konfrontera den döda religionens läror som kommer i olika skepnader in i församlingen. Pastorer, slå vakt om äktenskapets helighet. Vad som pågår i världen är en sak, men i församlingen ska världens ande inte ha något utrymme.

Det kan bli tumult och leda till att du kanske tappar din anställning när du konfronterar vargen, men det kan också leda till frihet för folket och Guds välsignelse. Följ Jesu och Paulus exempel.

Jesus bad, ”Helga dem genom din sanning, ditt ord är sanning.” Joh. 17:17 och Paulus sa, ”Därför vill jag denna dag bedyra för er, att jag inte är skyldig till någons blod. För jag har inte undandragit mig från att förkunna hela Guds rådslut för er.” Apg. 20:26-27

Kära pastor, fatta mod och må Gud beskydda dig när du fullgör din tjänst.

Gud välsigne dig.