Verklig frihet

”Jesus svarade dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav.” Joh. 8:34

Många av de problem som människor möter och sitter fast i har att göra med synd. Synd för med sig skuld och fångenskap. Det finns många typer av beroenden som håller människor i fångenskap idag, även kristna.

Nu är det inte så att synd alltid är orsaken till problem. Det kan faktiskt vara tvärtom ibland, att därför att man lämnat syndens väg och gör Guds vilja, så skjuter djävulen sina brinnande pilar och vill försöka skapa problem. Därför är det så viktigt att man lär dig att stå emot djävulen. Många gånger skjuter djävulen också pilar av falsk anklagelse och falska skuldkänslor mot dem som lever rätt.

Men det finns gånger då det är så att man behöver vända om från synd. Men tyvärr så är det så att många predikanter inte predikar omvändelse för att de inte vill upplevas som dömande och för att de vill känna sig omtyckta. De kan predika massa andra saker och komma med falska uppenbarelser och råd. Men det leder inte till verklig frihet. 

”Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.” Klag. 2:14

Om man verkligen vill hjälpa andra och visa på lösningen så behöver man säga sanningen i kärlek. Sedan handlar det om att människor behöver vilja lämna synden och be Jesus om förlåtelse och hjälp till att inte synda. Jesus är alltid snabb att förlåta och hjälpa. Jesus kom hit till jorden för att sätta de fångna fria både från syndens skuld och bindande makt, men också från den eviga fångenskapen i helvetet.

”För vi har inte en sådan överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Hebr. 4:15-16

Omvändelse från synd till Jesus är vägen till verklig frihet, både från skuld och syndens fångenskap. Jesus är mäktig att befria och hjälpa. Detta har alla människor rätt att få höra så att de kan bli räddade för evigheten och leva i frihet här och nu.

”Om nu Sonen gör er fria, så är ni verkligen fria.” Joh. 8:36

Gud välsigne dig.