Kristen med uppdrag

”Älskade, när jag i min stora iver ville skriva till er om den gemensamma frälsningen, har jag funnit det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa allvarligt för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga.” Judas v. 3

Att du och jag idag kan läsa Bibeln och utöva den kristna tron har att göra med dem som gått trons väg innan oss. Det finns de som innan oss allvarligt har kämpat för att den kristna tron skulle bevaras ren. De har konfronterat villfarelser och slagit fast vad Guds ord säger. Bibeln har bevarats och översatts till olika språk. Detta är inget som vi bara kan ta för givet utan får vara tacksamma för.

Ända från den första tiden och ända till idag har den kristna tron varit under attack. Nästkommande generation påverkas alltid av föregående generation, positivt och negativt. Varje människas aktivitet eller inaktivitet påverkar andra.

Varje troende har ett uppdrag att kämpa allvarligt för tron. Dina små och stora val påverkar andra. Kämpa i tro för trons bevarande och utbredande. Detta är inte en kamp bara för pastorer och predikanter utan för varje troende. Det handlar om att människor ska kunna bli frälsta och följa Jesus och nå fram till himlen.

Vår tro är Bibeln. Håll hårt i din Bibel idag och lev ut den och tala ut dess budskap. Detta är ditt uppdrag och det kommer att bli till välsignelse både för dig och andra.

”Men ni, älskade, uppbygg er själva genom er allraheligaste tro, under bön i den Helige Ande.” Judas v. 20

Uppbygg dig själv och din tro genom att gå till trons källa, Bibeln. Bed i den Helige Ande böner som kommer från ditt hjärta och bed i tungor. Tungotalet bygger upp dig och skänker vila och är för alla troende. Detta ger dig styrka i kampen.

Gud välsigne dig.