Ett normalt kristet liv

”Och han (Jesus) steg upp på berget och kallade till sig dem han själv ville, och de kom till honom. Och han utsåg tolv, för att de skulle vara med honom och för att han skulle sända ut dem till att predika, och ha makt att bota sjukdomar och driva ut onda andar.” Mark. 3:13-15

Man kan inte ärva en kristen identitet från sina föräldrar, utan det måste vara en personlig tro och vandring tillsammans med Jesus. 

Jesu lärjungar gensvarade på Jesu kallelse och de kom till honom och var med honom. Att vara kristen handlar om att tro på Guds Son, Jesus, och att ha en relation till Gud. När man läser och praktiserar Bibeln så mognar man i sin tro. Varenda människa är kallad till att ha gemenskap med Gud och genom tron på Jesus så är det möjligt. I livet tillsammans med Gud så är det naturligt att tillbe Gud, att be till Gud och att dela allt som rör ens liv med honom. 

Sedan så är också varje kristen kallad till att predika Jesus och att bota sjuka och driva ut onda andar i Jesu namn. Detta är ett normalt kristet liv för varje troende, både för de som är nya och gamla i tron.

”Saliga är de som är förföljda för rättfärdighets skull, för dem hör himmelriket till. Saliga är ni, när människorna hånar och förföljer er och lögnaktigt säger allt ont emot er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen, för så förföljde de profeterna som var före er.” Matt. 5:10-12

Ett normalt kristet liv innebär också att man blir hånad för sin tro, förtalad och förföljd. Jesus och de första kristna blev det, så det är inget att bli förvånad över när det händer oss som tror idag. Vi har inget att oroa oss över utan kan med glädje och jubel lyfta blicken och veta att Gud ser allt.

Gud kallar alla människor till ett liv i gemenskap och goda gärningar tillsammans med honom. Har du gensvarat på kallelsen?

Gud välsigne dig.