Smutsig självrättfärdighet

”Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.” Jes. 64:6

Att vara ärlig och göra bra saker är självklart bra, både för sig själv och andra. Men inför Gud så räcker det inte att göra bra saker eftersom vi är syndare. Vi kan inte imponera på Gud med våra gärningar och vi kan aldrig få det rätt ställt med Gud i egen kraft. Här kommer alltså alla religioner, förutom tron på Guds Son, Jesus, på skam. Jag ska förklara varför.

Bibeln talar om Guds rättfärdighet och i jämförelse med Guds rättfärdighet så bleknar allt annat. Gud är helig och i Guds närvaro och i himlen kan inte synd existera. 

”För vår Gud är en förtärande eld.” Hebr. 12:29

Jag vet inte vad du tänker om Gud, men han är som sagt var helig och han hatar synd. Synd är uppror mot Gud och det var synd som gjorde att Satan blev utkastad från himlen och att Adam och Eva blev förvisade från lustgården. 

”Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike.” Joh. 3:3

Människan behöver få ett nytt hjärta, en förvandling i sitt allra innersta. Annars är det som att sätta på sig rena kläder utan att först tvätta sig. Smutsen kommer då inifrån tränga igenom och smutsa ner de rena kläderna. Helt oberoende av att man kanske till och med försöker leva bra. För alla människor är syndare och vi behöver bli tvättade rena och få en ny identitet. Det är här budskapet om Jesus kommer in. 

Det är bara Guds standard som håller. Och Gud har berett en lösning för alla människor som alla människor har rätt att få höra om så att de kan gensvara.

”Därför, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, allt har blivit nytt. Men allt är från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus och gett oss försoningens tjänst. För Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, och tillräknade dem inte deras synder, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud. För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom.” 2 Kor. 5:17-21

När du tror, alltså sätter ditt hjärtas förtröstan till Jesus som din Frälsare, då händer något i ditt inre. Du blir en ny skapelse. Guds Ande tar sin boning i ditt innersta och du blir ett Guds barn av nåd. Du får nya intressen och kommer dras till det som har med Gud att göra.

Gud kan ha gemenskap med oss bristfälliga människor och låta oss komma till himlen på grund av Jesus. Synden blev straffad när Jesus tog vårt straff på sig när han dog på korset. Detta var en juridisk handling för att Gud skulle kunna förlåta oss människor. Guds rättfärdighet kräver att synden straffas. 

Jesus hade aldrig syndat, men han blev gjord till synd på korset och Guds vrede föll över hans Son. Jesus dog på korset och uppstod från de döda på tredje dagen. Jesus avväpnade djävulen och har nycklarna till dödsriket och döden.

Varje människa som vänder om från sina egna vägar och sätter sin tro till Jesus blir gjord till Guds rättfärdighet i Jesus. Genom tron så förenas du med Jesus och Gud ser dig då som rättfärdig. Allt detta är ett Guds verk och kraften i evangelium som vi får av nåd när vi tror.

Om du tidigare försökt behaga Gud genom din egen rättfärdighet så kan du idag istället ta emot Guds rättfärdighet. Eller om du tidigare inte brytt dig om Gud överhuvudtaget så behöver du förstå att om du inte gensvarar på detta erbjudande så få du själv stå till svars för dina synder. 

”För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” Rom. 6:23

Syndens lön är den eviga separationen från Gud i helvetet för de som vägrar ta emot Guds gåva. Evigt liv i himlen där det inte finns någon ondska och synd finns tillgängligt genom Jesus. Du kan uttrycka din tro på Jesus idag, genom att säga till Jesus att du bekänner honom som din Herre.

Ta kontakt med andra kristna och läs och praktisera Bibeln.

Gud välsigne dig.