Kom till Jesus

Varenda människa, du också, behöver Jesus Kristus, Guds Son. Rik eller fattig, gammal eller ung, frisk eller sjuk, det spelar ingen roll för alla människor har syndat mot Gud. Vad gäller synden så finns det bara ett botemedel och det är Jesus. 

”Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 John. 2:2

Lösningen på synd problemet är Jesus. Eftersom han tog vårt syndastraff på korset och uppstod från de döda på tredje dagen så kan vi bli försonade med Gud genom honom. Genom Jesus så kan vi få förlåtelse för våra synder, och det behöver vi allesammans. Genom Jesus så finns det också frihet från syndens kraft som frestar och binder. 

Självklart så kommer man fortfarande att bli frestad att synda även fast Jesus bor i ens hjärta, men tillsammans med Jesus så är det möjligt att inte falla för frestelserna.

Att vara kristen handlar inte om att leva ett tråkigt liv utan att leva ett spännande liv. Men synden är inte ett alternativ för en kristen. Synden är destruktiv och förstör både för den som utövar synden och för andra och den är ett uppror mot Gud. Synden är som gift och död men täckt med ett tunt lager socker, för annars skulle ingen vilja ha med den att göra.

“Kom till mig, …” Matt 11:28

Jesus jagar inte människor och han tvingar inte heller, men han kallar. Jesus kallar just dig idag. Han vill inte slå dig i huvudet eller skälla ut dig utan han vill förlåta, hela och befria dig. Han vill ge dig en ny inriktning i livet. Han vill gå med dig och vara med dig i varje område av ditt liv. Kom till Jesus nu och låt han få bli din personlige Herre och Frälsare.

Säg till Jesus att du vill lämna synden och börja följa honom. Be Jesus förlåta dig och försona dig med Gud. När du gör det så flyttar Jesus in i ditt hjärta.

”För var och en som åkallar Herrens namn (Jesus) ska bli frälst.” Rom. 10:13

Fortsätt sedan dagligen att läsa Bibeln och be till Gud i Jesu namn.

Gud välsigne dig.