Du kan inte lura Gud

”Eller föraktar du att han är så rik godhet och fördragsamhet och tålamod, utan att förstå att det är Guds godhet som leder dig till omvändelse? Men genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du på dig själv vrede till vredens dag, när Guds rättvisa dom uppenbaras,” Rom. 2:4-5

Guds godhet är menad att få oss att vända om, inte att slarva med vårt sätt att leva. Guds tålamod med oss människor är stort och han ger oss tid till att omvända oss. Men om vi vägrar att böja vårt hjärta för Jesus, Guds Son, och låta han bli vår Herre och Frälsare, då lever vi farligt. Då är det vi som förkastar Gud och det kommer få konsekvenser. Vi kommer då gå till helvetet, evigt förlorade.

Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.” Hebr. 10:31

”För vår Gud är en förtärande eld.” Hebr. 12:29

Jesus har gjort det möjligt för oss människor att kunna bli försonade med Gud och få våra synder förlåtna. Men det krävdes ett högt pris. Jesus var tvungen att lida och bli dödad för våra synders skull. Han uppstod från de döda på den tredje dagen och vill ta sin boning i varje människas hjärta. 

Men när människor hör detta budskap och erbjudande men fortsätter att gå sin egen väg, då kan inte ens Gud hjälpa. Straffet över synden kommer då att falla tungt. Gud är helig och vår synd är uppror mot honom och Gud kommer i sin vrede låta oss lida konsekvenserna av vårt uppror och ovilja att gensvara på hans uträckta hand. 

Om du fram tills nu bara tagit livets gåva för givet och levt precis som du själv velat, då är det dags att komma till besinning. Du kan lura dig själv, du kan lura andra människor men du kan inte lura Gud. Du behöver bli försonad med Gud.

”Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.” Jes. 55:6-7

Genom Jesus kan du bli försonad med Gud. Vänd om från synden och be Jesus förlåta dig dina synder och flytta in i ditt hjärta. Sätt din tro till Jesus och bekänn honom som din Herre. Genom Jesus så finns det förlåtelse för all synd.

”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” 1 Joh. 2:1-2

Läs och följ Bibeln. Vandra på Guds vägar och Jesus vill hjälpa dig på livets alla områden. Tillsammans med Jesus är allting möjligt. Följ Jesus hela vägen, ända till himlen.

Gud välsigne dig.