Underjordiska kyrkor

Att förföljas för sin kristna tro är inte något nytt utan har pågått ända sedan de första kristnas tid. På flera platser runtom i världen idag, så är de kristna förföljda på grund av sin tro. De får i hemlighet träffa andra med samma tro på olika typer av platser. De är den underjordiska kyrkan idag. Många gånger riskerar de fängelse, tortyr eller döden. Som kristen måste man vara beredd på lidande för sin tro.

”För åt er är det givet för Kristi skull, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull.” Fil. 1:29

Men, i många delar av världen så har vi religionsfrihet, till exempel i Europa. De kristna är inte förföljda i Europa idag. De kan bli förlöjligande men inte fysiskt attackerade, med en del undantag. 

Men, kyrkan i Europa är tyvärr många gånger som en underjordisk kyrka. Det är knappt någon som märker av oss. Vi gör ingen påverkan på vår omgivning överhuvudtaget. Det kan bero på bekvämlighet, människofruktan, synd, egoism och så vidare.

”Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta upp ormar och om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen.” Mark. 16:15-20

Evangelium betyder goda och glada nyheter och det handlar om vad Jesus Kristus, Guds Son, har gjort för oss människor genom sin död och uppståndelse från de döda. Detta budskap är det mest kraftfulla, bästa och viktigaste budskap som finns. Bakom evangelium står Gud själv som backar upp detta budskap. 

De första kristna predikade Jesus överallt och Jesus verkade med dem och mäktiga saker hände. De första kristna blev också förföljda för sin tro, men det stoppade inte dem.

Det är dags för den tysta, självupptagna kyrkan i Europa som mest har någon slags överlevnads mentalitet att ta sig an uppdraget som Jesus gett de kristna. Vi är kallade att predika evangelium så människorna kan bli räddade för evigheten. Uppdraget är stort och oerhört viktigt. Det handlar om ifall människorna ska tillbringa evigheten i himlen eller i helvetet. Jesus vill frälsa varje människa, men det är vi som behöver berätta det.

”För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla honom som de inte har trott på? Och hur ska de kunna tro honom som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra, utan att någon predikar?” Rom. 10:13-14

Du kan predika på stan, till din granne, genom traktater, böcker eller via internet eller på andra sätt. Ta ditt personliga ansvar. Det är ett privilegium att få sprida evangelium i Jesu namn. Räkna med att Jesus går med dig och förstå att både mirakler och motstånd är bibliskt. 

Kristna i Europa, kom fram från era gömställen.

Gud välsigne dig.