Mirakler

Människor kan göra mycket, men vi är begränsade, det finns också mycket vi inte kan göra. När Jesus vandrade på jorden så förlät han synder och han gjorde mirakler. 

”Men för att ni ska veta, att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, sa han till den lame: Jag säger dig: Stå upp, ta din bädd och gå hem. Och genast ställde han sig upp inför deras ögon, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud.” Lukas 5:24-25

Genom att bota sjuka, i detta fall en lam man, så visade Jesus att han också hade makt att förlåta synder. Den lame mannen fick först sin synd förlåten, och det är det viktigaste, och sedan blev han botad och kunde gå.

”Se, HERRENS hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er.” Jesaja 59:1-2

Det är när vi vänder oss bort från synden, till Jesus, och tror på honom som vi kan ta emot förlåtelse. Jesus är försoningen för våra synder.

”Då sa Jesus till honom: Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror.” Markus 9:23

Vilken situation du än befinner dig i just nu så finns det hopp för dig med Jesus. Även om omständigheterna säger att det är hopplöst och omöjligt så både vill och kan Jesus hjälpa dig. 

När du vänder dig till Jesus, sätter din tro till honom och säger till honom att du räknar med hans hjälp, då kan mirakler ske.

Idag kan du både få din synd förlåten och få Jesus att vända på din omöjliga situation. Ett mirakel kan bli ditt precis som för den lame mannen. Han fick förlåtelse och ett rent samvete och hans lama kropp blev frisk och han kunde göra det omöjliga, han kunde gå. Den dagen så prisade han Gud och folket som såg vad som hände häpnade och även de prisade Gud. 

”Men han sa: Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.” Lukas 18:27

Gud välsigne dig.