Att följa Jesus

Guds Son, Jesus, fullbordade sitt uppdrag här på jorden. Det innebar både lidande och seger. Jesus undervisade, gjorde gott och han tog vårt syndastraff och dog på korset. På tredje dagen uppstod han från de döda. Han har gjort det möjligt för oss människor att bli försonade med Gud.  

”Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och bli dödad och på tredje dagen uppstå igen. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom och sa: Skona dig, Herre! Detta ska aldrig hända dig. Då vände han sig om och sa till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” Matteus 16:21-24

Inte ens Jesu lärjungar, de som följde honom, förstod detta med att Jesus kom för att dö för folket. Än idag, nu i efterhand så är det många som fortfarande inte har förstått att Jesus gav sitt liv av fri vilja som ett försoningsoffer. Vad som såg ut som ett misslyckande var en mäktig seger, men det innebar lidande.

Jesus fullbordade sitt kors och därför kan vi nu bli frälsta. Jesus frälser de människor idag som vänder om och tror och han får så ser frukt av sitt lidande. Vi som tror på Jesus har också ett kors att bära. Det är inte alltid lätt att vara kristen i den här världen. Kors talar om lidande och död, men korset är också en symbol för kärlek och seger. Vi behöver inte sona för våra synder, det har Jesus gjort på sitt kors för oss, men det är på korsets väg som man får se Guds kraft.

Jesus sa till den som vill följa honom att förneka sig själv, ta sitt kors och följa honom. Här blir ofta den första reaktionen – ‘Vad då, ta mitt kors?’ Lärjungen Petrus började tillrättavisa Jesus, när Jesus hade berättat om sin död. Jesus lät då Petrus förstå att Petrus var influerad av djävulen.

Att vara kristen innebär att följa Jesus, inte att Jesus ska följa oss. Men vi är så vana att alltid hålla på våra rättigheter och ta reda på våra förmåner att vi glömmer vårt ansvar och våra skyldigheter. Du som läser detta just nu, kanske slutar läsa typ här, eller…?

Detta med att förneka sig själv och ta sitt kors är som en kamouflerad strategi. På utsidan så ser det tråkigt och jobbigt ut, men när man väl gör det så är det där man får uppleva det verkligt spännande kristna livet. Det är ju originalet man vill ha, inte någon billig kopia och fejk av det kristna livet. 

När du säger till Jesus att han får vara Herre i ditt liv, och inte du, så kommer du se att han har omsorg om dig och vet bäst. Självklart får du ha dina drömmar och önskningar men våga lita på att Jesus vet bäst.

Om man studerar Jesu lärjungars liv så ser man att det var så här de levde. Och visst upplevde de motstånd och förföljelse men de fick också vara med om att skriva historia. De såg mäktiga mirakler ske, skaror som blev frälsta och församlingar startas och växa till. De såg frukt av sina liv som de levde i Jesu efterföljd. Följ lärjungarnas exempel, som du kan läsa om i Bibeln. Det finns ingen genväg eller någon slags ny modern version av det kristna livet. 

Gud välsigne dig.