Kan själv!?

“För de förstår inte Guds rättfärdighet, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig Guds rättfärdighet.” Romarbrevet 10:3

Det brukar komma en tid i små barns liv då de säger: ‘Kan själv’. Som förälder så får man då låta dem försöka själv och ibland lyckas de och ibland inte. Detta är en del av deras utveckling och mognad.

Men många människor försöker upprätta sin egen rättfärdighet inför Gud. Det är en tung, svår och omöjlig väg att gå. Många fortsätter ändå och håller fast vid ‘Kan själv’.

Jag vet inte vilken måttstock du har och vad din gud heter, men Bibelns Gud accepterar bara sin egen måttstock. Vi människor kan tycka att vi håller måttet och ofta jämför man sig då med andra. Men inför Gud så kommer vi alla till korta. Ju tidigare man förstår det, desto bättre. 

“Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.” Romarbrevet 10:4

Jesus levde ett fullkomligt liv på jorden och det finns ingen annan som har gjort det. Den som tror på honom blir förklarad rättfärdig inför Gud. Hur är detta möjligt?

“För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom.” 2 Korintierbrevet 5:21

Jesus blev frestad i allt, men han syndade aldrig. Därför vet han hur vi känner det när vi frestas och han både vill och kan hjälpa oss att inte falla för frestelserna. Men när Jesus hängde på korset så lades hela mänsklighetens synd på honom och han tog vårt straff. Jesus dog på korset. I sig själv var Jesus syndfri men han dog som försoningsoffret för oss människor och för våra synders skull

På tredje dagen uppstod Jesus från de döda vilket också bekräftar att han i sig själv var syndfri och oskyldig.

Den som sätter sin tro till Jesus blir förenad med Jesus. Genom tron så bor Jesus i den troendes hjärta. Och här kommer det underbara. Den som tror blir gjord till Guds rättfärdighet i Jesus. Inte din egen rättfärdighet utan Guds rättfärdighet. Detta är nåd, det är en gåva och det är ett Guds verk.

Vi kan inte själva, ingen av oss. Vi behöver hjälp, vi behöver en Frälsare. Ska du fortsätta som ett envist litet barn eller ska du underordna dig Guds rättfärdighet?

Vänd om från självrättfärdighet och synd och tro på Jesus så får du rättfärdighetens gåva. Och när Jesus bor i ditt hjärta så kommer han hjälpa dig att leva ett rättfärdigt liv.

Gud välsigne dig.